Vårt erbjudande

Technical support

Upgrading security
Troubleshooting/failure analysis
Technical support
Calibrating flowmeters
ADR inspection
Detecting and repairing vacuum leaks
Vacuum pumping
Workshop

Preventive maintenance and service
ADR inspections third party
Repairs, sheet metal damage, piping
Pump Renovation
Rebuilding
Cooling/flushing
Corrective service with extended hours
Customized pipe systems for vehicles
Flushing of tanks
Engraving of signs

Spare parts management

Aftersales spare parts account for a large part of our business. With us you will find spare parts for LIN, LAR, LOX, LNG and CO2 to the following cryogenic applications:

Vehicles tanks
Pallet tanks
Containers
Standard tanks

Click here for more information

Om oss

Om oss

Ett team med stor erfarenhet, bra struktur & hög tillgänglighet.
Förstahandsvalet för gasbolag som äger kryogena transporttankar, för åkerier och leverantörer av tankar med ingående kryogen utrustning i eftermarknads relaterade åtgärder. Vi erbjuder en trygghet, anlita oss för att erhålla en säker drift genom att vårt tekniska kunnande sätts i praktisk handling.

Med utgångspunkt i vår företagskultur där medarbetare ska se möjligheter och löser problem i en kreativ, men kvalitetssäkrad anda, har vi som vision att vara den självklara leverantören av service till de nordiska gasbolagens trailers och pumpar genom att vi:

  • Har för avsikt att bli certifierade enligt ISO9001 och ISO14001
  • Har för avsikt att bli certifierade att utföra kalibrering av flödesmätare för flytande gaser
  • Är flexibla och tillgängliga med ett kvalitetssäkrat agerande
  • Alltid arbetar för att vidareutveckla vår service
  • Håller oss uppdaterade gällande nya standarder och myndighetskrav.

Teamet

Jenny Lindqvist
Jenny Lindqvist
E-mail jenny@cryosc.se Phone: +46 (0)31-124941
Johan Sternhufvud
Johan Sternhufvud
E-mail: johan@cryosc.se Phone: +46 (0)31-124943
Håkan Karlsson
Håkan Karlsson
E-mail: hakan@cryosc.se Phone: +46 (0)31-124942
Anna Eriksson
Anna Eriksson
E-mail: anna@cryosc.se Phone: +46 (0)31-124944
Anders Rosenborg
Anders Rosenborg
E-mail: anders@cryosc.se Phone: +46 (0)31-124945 Spare Parts
Emil Nordling
Emil Nordling
E-mail: emil@cryosc.se Phone: +46 (0)31-124946
Conny Myrberg
Conny Myrberg
Vacuum tekniker
Cloud computing subscription model out of the box proactive solution.

Här kan du boka tid för service