Nuestra oferta

Soporte técnico

Actualizaciones de seguridad
Búsqueda de errores/análisis de fallos
Soporte técnico
Calibración de medidores de flujo
Inspección ADR
Detección de fugas de vacío
Succión de vacío
Servicio de taller

Mantenimiento preventivo y revisiones
Inspecciones ADR incluidos terceros
Reparaciones, daños de chapa y revestimientos, sistemas de tuberías
Renovación de bombas
Reconstrucciones Enfriamiento/purgas
Servicio de reparaciones con horario ampliado
Sistemas de tuberías a medida para vehículos
Purga de tanques
Grabado de placasServicio de recambios

La venta de piezas de repuesto es una parte importante de nuestra empresa. Aquí encontrará piezas de repuesto para LIN, LAR, LOX, LNG y CO2 para las siguientes aplicaciones criogénicas:

Tanques de vehículos
Tanques de palets
Contenedores
Tanques estándar

Haga clic aquí para más información

Om oss

Om oss

Ett team med stor erfarenhet, bra struktur & hög tillgänglighet.
Förstahandsvalet för gasbolag som äger kryogena transporttankar, för åkerier och leverantörer av tankar med ingående kryogen utrustning i eftermarknads relaterade åtgärder. Vi erbjuder en trygghet, anlita oss för att erhålla en säker drift genom att vårt tekniska kunnande sätts i praktisk handling.

Med utgångspunkt i vår företagskultur där medarbetare ska se möjligheter och löser problem i en kreativ, men kvalitetssäkrad anda, har vi som vision att vara den självklara leverantören av service till de nordiska gasbolagens trailers och pumpar genom att vi:

  • Är certifierade enligt ISO9001 och ISO14001
  • Har för avsikt att bli certifierade att utföra kalibrering av flödesmätare för flytande gaser
  • Är flexibla och tillgängliga med ett kvalitetssäkrat agerande
  • Alltid arbetar för att vidareutveckla vår service
  • Håller oss uppdaterade gällande nya standarder och myndighetskrav.

Team

Jenny Lindqvist
Jenny Lindqvist
E-mail jenny@cryosc.se Phone: +46 (0)31-124941
Håkan Karlsson
Håkan Karlsson
E-mail: hakan@cryosc.se Phone: +46 (0)31-124942
Anna Eriksson
Anna Eriksson
E-mail: anna@cryosc.se Phone: +46 (0)31-124944
Anders Rosenborg
Anders Rosenborg
E-mail: anders@cryosc.se Phone: +46 (0)31-124945 Spare Parts
Emil Nordling
Emil Nordling
E-mail: emil@cryosc.se Phone: +46 (0)31-124946
Conny Myrberg
Conny Myrberg
Vacuum tekniker
Cloud computing subscription model out of the box proactive solution.

Nyheter