Kvalitetspolicy

Vi vill alltid möta kunders och slutanvändares behov av väl fungerande och hållbara produkter. Alla som arbetar i CSC AB har ett ansvar i att följa principerna nedan och integrera kvalitet i allt vi gör.

 

 • Vi vill vara kundens första valVåra kunders behov är grunden till vår verksamhet. Därför arbetar vi för att varje leverans blir en god referens för framtida affärer.
 • Vi sätter kunden i fokus
  • Vi sätter kunden i fokus och hjälper till att tydliggöra behoven. Genom att hålla oss uppdaterade gällande nya standarder och myndighetskrav möter vi kunders föränderliga behov.
 • Vi har utmanande mål och driver ständig förbättring
  • Vi har en hög ambition och sätter utmanande mål avseende våra kunders nöjdhet och kvaliteten i vår leverans.
 • Vi har hög kompetens
  • Vi har den kompetens som krävs för att möta kunders och samarbetspartners behov och nå våra mål. Vi säkerställer medarbetares och organisationens kompetens och förutsättningar genom utbildning och systematiskt lärande av egna och andras erfarenheter.
 • Vi tar ansvar
  • Vår yrkesstolthet gör att vi tar ett helhetsansvar för vår leverans. Med utgångspunkt i vår företagskultur där medarbetare ska se möjligheter och löser problem i en kreativ men kvalitetssäkrad anda skapar vi en säker arbetsmiljö för chaufförer och vår egen personal.